Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
 
Információk:
A BAKONYKARSZT Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a BAKONYKARSZT Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A BAKONYKARSZT Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A BAKONYKARSZT Zrt. weboldalain található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A BAKONYKARSZT Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
A BAKONYKARSZT Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 
A személyes adatok védelme:
A BAKONYKARSZT Zrt. a felhasználó személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetőleg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. §-a alapján végzi. Az adatkezelés során a vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendje, az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokra tekintettel történik.
 
Szerzői jog
A BAKONYKARSZT Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a BAKONYKARSZT Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A BAKONYKARSZT Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
Pályázat