Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Felhívás a BAKONYKARSZT Zrt. Tíz-víz-kvíz elnevezésű versenyére

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7. kódszámú, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című pályázati felhívásra.
 
A projekt kiemelt fontosságú céljának tekinti a vizek felelős és fenntartható felhasználásának megismertetését a lakossággal. Emellett megismerteti az érdeklődőket a közmű hálózatok, ezen belül a vezetékes ivóvíz és szennyvíz rendszerek használatának előnyeivel, rámutat az esetleges alternatívák fenntarthatatlanságára. Játékos, interaktív módon bemutatja az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás technológiai hátterét, és külön kitér az elterjedt technológiák működési korlátaira. A célok között egyértelműen megjelenik a társadalom és a víz viszonyának a javítása – egyéni, és döntéshozói szinten egyaránt – annak érdekében, hogy a társadalom és a döntéshozók jobban megérthessék a vízkészletek megőrzésének fontosságát.
A BAKONYKARSZT Zrt. a szolgáltatási területén található általános- és középiskolák tanulói részére – környezeti szemléletformálási célzattal –, különböző vizes témájú versenyeket hirdet.
 
1. A verseny kiírója
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
 
 

2. A verseny célcsoportjai

Azon köznevelési tanuló jogviszonnyal rendelkező természetes személyek, akik a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések az 1. sz. mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a következő korcsoportokban:
  • az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
  • az általános iskola felső tagozatán tanulók,
  • középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.
 
3. A verseny témakörei
A kvízek, feladványok a következő témák elsajátítására irányulnak:
  • a fenntartható vízgazdálkodásra,
  • a klímaváltozás és vízgazdálkodás kapcsolatára,
  • a palackos vízfogyasztás csökkentésére,
  • a csatorna-rákötések ösztönzésére,
  • és a csatorna használati kultúra erősítésére.
 
 

4. A versenyre való jelentkezés módja

A verseny online módon kerül megszervezésre. A kitöltendő feladvány a www.bakonykarszt.hu honlapon keresztül elérhető Water-Life interaktív felületen található vagy közvetlenül elérhető a https://waterlife.bakonykarszt.hu felületen.
A Water-Life felületen található KVÍZ hivatkozásra kattintva máris elérhető a teszt.
A megjelenő teszt kitöltése és elküldése a verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a versenyen.
 
 

5. Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

A verseny időtartama: 2022. február 1. - 2022. december 31.
Minden hónapban új tesztekkel várjuk azokat, akik szeretnének részt venni a versenyben.
 
6. Szülői hozzájárulás
Fontos, hogy amennyiben 16 év alatti diák regisztrál, úgy szükség van a szülő hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével tudnak megtenni!
 
A tesztek kitöltése előtt lehetőség van a felületen a szülői hozzájáruló nyilatkozatok kitöltésére. A korcsoportnak megfelelő kvíz kiválasztása után megjelenik az adatlap, amelynek a kitöltésére és a szülő aláírására lesz szükség, amelyet könnyen meg lehet tenni akár az egér használatával is. Ezután indul is a teszt. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot a csuka.dora@bakonykarszt.hu e-mail címre, vagy postai úton a BAKONYKARSZT Zrt. 8200 Veszprém, Pápai út 41. címre is vissza lehet küldeni abban az esetben, ha nem kíván az online kitöltési lehetőséggel élni.
 

7. A versenyfelhívás elérhetősége

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. honlapján a pályázati felhívás elérhető.
 

8. Az értékelés szempontjai

  • jó válaszok aránya,
  • a kitöltés időtartama.
 

9. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre minden hónap 5-ig kerül sor a BAKONYKARSZT Zrt. honlapján.
 
Korcsoportonként az az első 3 versenyző részesül díjazásban, akik a legjobb eredménnyel és leggyorsabban töltik ki a tesztet. (Díjazások: okosóra, hátizsák, fejhallgató, vezeték nélküli fülhallgató, könyvek, utalványok stb.)
Díjazásban részesül az az első három köznevelési intézmény is, ahonnan létszámarányosan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben. (1. díj 100.000 Ft könyvutalvány, 2. díj 70.000 Ft könyvutalvány, 3. díj 50.000 Ft könyvutalvány)
 
10. További információk
További információk a csuka.dora@bakonykarszt.hu e – mail címen és a +36 20 286 2450 telefonszámon kérhetők.  
 

11. A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.
 

12. A verseny szervezője

A verseny szervezését és a verseny lebonyolítását a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. végzi.
 
Sikeres részvételt kívánunk!
Pályázat